Anastasiya Novikova

Anastasiya Novikova

Kursiv Uzbekistan direktori, bosh muharrir
Fikrlar

Kuch Hamkorlikda

Jurnalning ayollar yetakchiligiga bag‘ishlangan yangi sonini bosh muharrir Anastasiya Novikova taqdim etadi.